Hrvatski glazbeni zavod značenje

Hrvatski glazbeni zavod, najstarija glazb. ustanova u Hrvatskoj, utemeljena 1827. u Zagrebu, gdje bez prekida djeluje do danas. Odigrao odlučujuću ulogu u razvoju hrv. glazb. kulture; utemeljen kao društvo za promicanje glazb. umjetnosti, osnovao je glazb. školu (1829; od 1916. Konzervatorij, od 1921. Muzička akademija), organizirao koncertne priredbe u izvedbi domaćih i stranih umjetnika, utemeljio vlastiti orkestar, vlastitu nakladu od 1862., knjižnicu (najbogatija zbirka muzikalija u Hrvatskoj) i arhiv, izdavao djela hrv. skladatelja.