Hrvatska izvještajna novinska agencija značenje

Hrvatska izvještajna novinska agencija (akr. Hina), novinska agencija Republike Hrvatske; osnovao je 1990. Hrvatski sabor kao Hrvatsku informativnu agenciju.