Hrvatska bratska zajednica značenje

Hrvatska bratska zajednica (akr. HBZ; engl. Croatian Fraternal Union), potporno i osiguravajuće društvo hrv. iseljenika u SAD i Kanadi te rodoljubna organizacija; osnovana 1894. u Pittsburghu pod nazivom Hrvatska zajednica, današnje ime dobila 1926; ima više od 100 000 članova; službeno glasilo tjednik Zajedničar, od 1978. predsj. je Bernard Luketich.