Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti značenje

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (akr. Hazu), najviša znanstvena i kulturna ustanova u Hrvatskoj. Osnovana je 1866. zalaganjem đakovačkoga biskupa J. J. Strossmayera, pod imenom Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, jer se trebala baviti kulturom svih južnosl. naroda. Posebnim Zakonom o Akademiji 1991., preimenovana je u HAZU. Glavna joj je zadaća proučavanje jezika i kulture hrv. naroda te promicanje znanosti. Akademija ima 8 razreda i više znanstvenih instituta. U njezinu je sastavu knjižnica (o. 150 000 sv.), Strossmayerova galerija starih majstora, Kabinet grafike i Arhiv. Prvi joj je predsjednik bio F. Rački. Od 2004. predsjednik je M. Moguš.