Hristov značenje

Hristov, Boris (1914–93), bug. operni pjevač, bas-bariton; cijenjeni interpret os. rus. opere (Boris Godunov; Knez Igor).