Hren značenje

Hren, Tomaž (1560–1630), ljubljanski biskup od 1599., namjesnik u Grazu 1614–21., vodio protureformaciju u Sloveniji.