hrast značenje

hrast (Quercus), rod listopadnih i zimzelenih drveta iz por. bukvi; nekoliko stotina vrsta raste u šumama umjerenih pojasa Sjeverne Amerike, Europe i Azije; u sastavu vegetacije naših šuma: h. lužnjak, kitnjak, medunac, cer, sladun, česvina, oštrik i dr. Kora, drvo i plodovi sadrže trijeslovine; drvo (hrastovina) služi u stolarstvu.