hostija značenje

hostija (lat.). 1. U starom Rimu, žrtvena životinja, ubijana uz posebne obrede. 2. U kršć. liturgiji (Zapadna i Istočna crkva), kruh (beskvasni) za pričešćivanje koji predstavlja tijelo Kristovo i Kristovu euharistijsku žrtvu (→ euharistija), ob. u obliku tankoga kružnog listića.