hospitalizacija značenje

hospitalizacija (lat.), smještanje bolesnika u bolnicu; obvezatna h., kod nekih zaraznih bolesti (kuga, tifus, velike boginje i dr.); prisilna h., kada je bolesnik svojim ponašanjem opasan za okolinu (duševni bolesnik).