Horthy de Nagybánya značenje

Horthy de Nagybánya, Miklós (1868–1957), austroug. admiral. Potkraj I. svj. rata zapovjednik austroug. flote. Ugušio madž. revoluciju (1919) i kao regent Madžarske 1920–44. žestoko provodio represalije. Saveznik sila Osovine; uoči prodora Crvene armije u Madžarsku 1944. zatražio primirje, ali su ga Nijemci internirali. Izbjegao iz Madžarske i krio se do smrti u Portugalu.