Honorije I. značenje

Honorije I., papa 625–638. Želeći pomirenje s monofizitima, potvrdio teze patrijarha Sergija. Carigradski je koncil (680–681) naknadno osudio Honorija i Sergija.