Honecker značenje

Honecker, Erich (1912–94), njem. političar; kao komunist zatočen 1935–45. Od 1971. prvi sekretar istočnonjem. Jedinstvene socijalist. partije, a od 1976. i predsj. drž. vijeća DR Njemačke. Nakon društv. i polit. previranja 1989. podnosi ostavku. 1992. suđeno mu za zločine protiv ljudskih prava, ali je zbog starosti pušten. Od 1993. u progonstvu u Čileu.