homologni organi značenje

homologni organi, organi zajedničkoga filogenetskog podrijetla koji su kod različitih biljnih i životinjskih vrsta tijekom adaptacije dobili različit oblik i funkciju, npr. prednji udovi kralježnjaka, koji su postali krila u ptica, peraje u kitova, noge u kopitara, ruke u čovjeka. H. o. kod biljaka su npr. listovi koji su postali supke, trnovi, pricvjetni i cvjetni listići te ljuskavi listovi lukovice.