homofonija značenje

homofonija (grč.), glazb slog u kojemu je jednoj dionici povjerena melodijska linija, a ostalim dionicama akordička pratnja. supr polifonija.