holofraza značenje

holofraza (grč.), lingv riječ koja sama izražava ukupnu rečenicu ili ideju; → inkorporacija.