holijamb značenje

holijamb (grč.), »hromi jamb«, jampski šesterac s trohejom u posljednjoj stopi; upotrebljavao se u satiričkoj lirici.