Hjelmslev značenje

Hjelmslev, Louis Trolle (1899–1965), dan. lingvist; jedan od osnivača Kopenhagenskoga jezikoslovnoga kruga, teoretičar i predstavnik »glosematičkoga« (danskoga) strukturalizma (→ glosematika). Prolegomena teoriji jezika.