Hitler značenje

Hitler, Adolf (1889–1945), njem. političar i državnik; od 1921. vođa Nacionalsocijalist. njem. radničke stranke (NSDAP). Imenovan 1933. drž. kancelarom; nakon Hindenburgove smrti (1934) proglasio se »vođom njem. naroda« (Führer). Uveo krvavu diktaturu, brutalno likvidirao polit. protivnike i ukinuo građ. slobode. Progoneći pripadnike »nečistih« rasa, os. Židove, provodio u djelo rasističku doktrinu o superiornosti »arijevaca«, posebice njem. naroda, koju je već prije izložio u svom djelu Mein Kampf. Pripojivši Austriju i okupiravši Sudete (Münchenski sporazum) 1938., god. 1939. okupirao Češku i Moravsku, a napadom na Poljsku (1. 9. 1939) izazvao II. svj. rat. Na okupiranim područjima Europe provodio sustavni genocid nad Židovima, slav. narodima i različitim etničkim skupinama. U trenutku potpunoga sloma svoje politike, nekoliko dana prije kapitulacije Trećega Reicha, počinio samoubojstvo (30. 4. 1945).