Histri značenje

Histri, narod koji je u prapov. i ant. dobu obitavao u Istri. Neki ant. pisci svrstavaju ih u ilir. etničku skupinu, o čem moderna znanost dvoji. Sukobili se s Rimljanima ← 177. u Nezakciju; uvidjevši da će biti poraženi, poubijali su svoje žene i djecu, a kralj Epulon izvršio je samoubojstvo.