historiografija značenje

historiografija (grč.), opisivanje prošlih ili sadašnjih događaja ili prilika na temelju usmene predaje, vlastita iskustva ili kritičke obradbe pov. građe. Početni oblik: anali, kronike, bilješke očevidaca, memoari.