hipsografska krivulja značenje

hipsografska krivulja (grč.), grafički prikaz prosječnih visina i dubina na površini Zemlje u vezi s arealom kojemu pripadaju.