hiporhem značenje

hiporhem (grč.), starogrč. korska pjesma vedra sadržaja, uz koju se izvodi mimički ples.