hipoplazija značenje

hipoplazija (grč.), med nepotpuna razvijenost nekoga organa ili cijeloga tijela.