hipertenzija, arterijska značenje

hipertenzija, arterijska (hipertonija), povišenje arterijskoga krvnog tlaka; samostalna bolest nepoznata uzroka (esencijalna h.) ili posljedica bubrežnih bolesti, endokrinoga poremećaja (Cushingova bolest) i dr. Komplikacije: ateroskleroza, zatajivanje srca, moždana kap i dr.