hiperoni značenje

hiperoni (grč.), vrlo nepostojane, najteže subatomske čestice s masom većom od mase nukleona.