hipermodernist značenje

hipermodernist (grč.+lat.), čovjek pretjerano sklon modernom ili pomodarstvu.