hipermetamorfoza značenje

hipermetamorfoza (grč.), oblik potpune preobrazbe u životinja, u kojoj stadij ličinke ima niz različitih razvojnih faza; javlja se kod metilja, rakova i kukaca.