hiperit značenje

hiperit (grč.), dubinska eruptivna stijena.