Hiperion značenje

Hiperion, grč. mit, jedan od Titana; bog Sunca.