Hiperid značenje

Hiperid (← 389. do ← 322), grč. govornik i političar; nepomirljiv protivnik Makedonaca; pogubljen nakon poraza Atene.