hiperglikemija značenje

hiperglikemija (grč.), povišena koncentracija glukoze u krvi (normalno natašte: 3,5–5,5 mmol/L). Alimentarna h. nastupa nakon obroka bogata ugljikohidratima, a h. natašte je gl. znak dijabetesa.