hipalaga značenje

hipalaga (grč.), u stilistici, atributivno povezivanje riječi koje pripadaju značenjski udaljenim (disparatnim) područjima (okrutno more, žedan kamen).