HINA značenje

HINA, akr. za Hrvatska izvještajna novinska agencija.