higijena značenje

higijena (grč.), grana medicine koja se bavi proučavanjem uvjeta i provođenjem mjera za čuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca i zajednice; kao znanost počela se razvijati u 19. st.; grane h. su h. ljudske okoline, h. rada, osobna, školska, komunalna, prehrambena, mentalna higijena.