hidrogeologija značenje

hidrogeologija (grč.), znanost o podzemnim vodama.