hidrofiti značenje

hidrofiti (grč.), biljke koje potpuno ili djelomično žive u vodi.