Hicks značenje

Hicks, John Richard (1904–89), brit. ekonomist. Prilog teoriji privrednog ciklusa. Nobelova nagrada za ekonomiju 1972 (s J. K. Arrowom).