hibernacija značenje

hibernacija (lat.). 1. biol → zimski san. 2. med umjetna h., stanje slično zimskom snu, tjelesna temp. 30 °C i niža; u čovjeka se postiže medikamentima i hlađenjem (oblaganje ledom); indikacije: veliki kirurški zahvati (»potencirana narkoza«), infektivne bolesti s visokom tjelesnom temp. i dr.