Herofil značenje

Herofil (← 335. do ← 280), aleksandrijski liječnik i anatom. Dobro poznavao i opisao dijelove ljudskoga tijela; uveo mjerenje pulsa pomoću vodenoga sata.