herbar(ij) značenje

herbar(ij) (lat.), zbirka prešanoga bilja.