Henrik II značenje

Henrik ii (1133–89), engl. kralj od 1154., prvi iz kuće Plantagenêta. Ograničio vlast feudalaca, a sukobio se s crkvom (→ Becket, Thomas); ženidbom stekao velik teritorij u SZ Francuskoj; započeo invaziju Irske.