henri značenje

henri (henry; znak H), jedinica induktivnosti, izvedena jedinica SI; definiran je omjerom vebera i ampera (H = Wb/A).