Henlein značenje

Henlein, Konrad (1898–1945), sudetsko-njem. političar; nacistički vođa Sudetsko-njem. stranke od 1935. Gaulajter Sudeta (1938–39) i civilni komesar Češ.-Moravskoga protektorata (1939–45). Osuđen kao ratni zločinac; počinio samoubojstvo u zatvoru.