hektar značenje

hektar (grč.+lat.) (znak ha), iznimno dopuštena jedinica za površinu zemljišta, iznosi 10 000 m2.