heksoda značenje

heksoda (grč.), elektronka sa šest elektroda.