Heine značenje

Heine, Heinrich (1797–1856), njem. književnik i publicist žid. podrijetla, od 1831. u Parizu; najznačajniji lirik njem. romantizma, snažno utjecao na eur. književnosti. Knjiga pjesama; Romanzero. Pripovijetke: Njemačka. Zimska priča; Slike s putovanja. Ogledi: Romantička škola; Lutecija.