Heidegger značenje

Heidegger, Martin (1889–1976), njem. filozof; Husserlov učenik; gl. predstavnik egzistencijalizma u Njemačkoj; jedan od najutjecajnijih filozofa 20. st. Prvim djelom Bitak i vrijeme otklanja se od Husserlove fenomenologije, zasnivajući tzv. fundamentalnu ontologiju. Svoja je stajališta poslije izgrađivao tumačenjem »bitnih mislilaca« od predsokratovaca do Nietzschea, davši tako, nakon Hegela, novi pogled na povijest i značenje čitave filoz. tradicije. U djelima Pitanje tehnike i Okret promišlja značenje planetarno sveodređujuće tehnike kao suvremene »sudbine bitka«, a to je pokušaj odgovora na ukupnu krizu modernoga svijeta. Kant i problem metafizike; Nietzsche; Temeljni problemi fenomenologije.