Hegesip značenje

Hegesip (← 4. st.), atenski političar i govornik, Demostenov suborac protiv Filipa Makedonskoga.