Hauts-de-Seine značenje

Hauts-de-Seine, dep. u S dijelu središnje Francuske; 175 km2, 1428 882 st. Upravno središte Nanterre. Obuhvaća Z prsten pariških prigradskih stambenih naselja i ind. i servisnih zona.