hausmanit značenje

hausmanit (po njem. mineralogu L. Hausmannu, 1782–1859), mineral, manganov oksid, Mn3O4, crnosmeđe boje; važna manganova ruda.